Bezpieczeństwo Ekonomiczne Obrotu Gospodarczego

KONFERENCJA NAUKOWA - Warszawa, 24-25 października 2017

Koszt uczestnictwa

Charakter uczestnictwa

Koszt

Publikacja artykułu w j. polskim + uczestnictwo*
/publikacja w j. polskim bez udziału

800 zł

Publikacja artykułu w j. angielskim + uczestnictwo*
/publikacja w j. angielskim bez udziału

900 zł

Doktoranci: publikacja artykułu w j. polskim/ j. angielskim
z uczestnictwem* lub bez

600 zł

Udział bez publikacji

600 zł

*W tej cenie uczestnicy mają zagwarantowany udział w programie merytorycznym i towarzyszącym konferencji, wyżywienie oraz opublikowanie referatu (po uzyskaniu pozytywnych recenzji)

Dla stałych Uczestników (uczestniczących kolejny raz w konferencji) zniżka 100,- zł

Dane do płatności za konferencję:

ING BŚ 04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
Społeczna Akademia Nauk, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
w tytule wpłaty prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika oraz skróconej nazwy konferencji „Bezpieczeństwo ekonomiczne”
Kontakt

Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk

ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa

E-mail

konferencja@san.edu.pl

Kontakt telefoniczny

tel. 22 656 36 16; 22 656 30 35;
mob. 606458455; 501256858