Bezpieczeństwo Ekonomiczne Obrotu Gospodarczego

KONFERENCJA NAUKOWA - Warszawa, 24-25 października 2017

Komitet naukowy

 • dr hab. Konrad Raczkowski, prof. SAN – Przewodniczący, Społeczna Akademia Nauk
 • prof. dr hab. Barbara Kożuch – Uniwersytet Jagielloński – Wiceprzewodnicząca, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz, Szkoła Główna Handlowa
 • dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Leonard Etel, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Grzegorz Gołębiowski, prof. WSFiZ, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • prof. dr hab. Witold Modzelewski, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Bogdan Mróz, Szkoła Główna Handlowa
 • prof. dr hab. Leszek Klank, Społeczna Akademia Nauk
 • prof. dr hab. Marian Noga, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr hab. Aleksander Noworól, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Janusz Płaczek, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
 • prof. dr hab. Stanisław Rudolf, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski, Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab.  Jan K. Solarz, Społeczna Akademia Nauk
 • prof. dr hab. Zenon Stachowiak, UKSW
 • prof. dr hab. dr h.c.  Wacław Stankiewicz, Profesor emerytowany
 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Uniwersytet Jagielloński, Społeczna Akademia Nauk
 • prof. dr hab. Andrzej Wiatrak, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Urszula Żuławska, Społeczna Akademia Nauk
 • prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa
Kontakt

Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk

ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa

E-mail

konferencja@san.edu.pl

Kontakt telefoniczny

tel. 22 656 36 16; 22 656 30 35;
mob. 606458455; 501256858