Bezpieczeństwo Ekonomiczne Obrotu Gospodarczego

KONFERENCJA NAUKOWA - Warszawa, 24-25 października 2017

Komitet organizacyjny

  • dr hab. inż Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN (Przewodnicząca)
  • dr Jarosław Klepacki
  • dr Adrianna Trzaskowska-Dmoch
  • dr Aleksandra Jackiewicz (Sekretarz Naukowy)
Kontakt

Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk

ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa

E-mail

konferencja@san.edu.pl

Kontakt telefoniczny

tel. 22 656 36 16; 22 656 30 35;
mob. 606458455; 501256858