Bezpieczeństwo Ekonomiczne Obrotu Gospodarczego

KONFERENCJA NAUKOWA - Warszawa, 24-25 października 2017

Kalendarium konferencji

  • Do 30 maja 2017 r. - Przesłanie pełnego tekstu do publikacji (w języku polskim lub angielskim) do Zeszytu naukowego: Przedsiębiorczość i Zarządzanie  na adres: artykuly@san.edu.pl
  • Do 30 lipca 2017 r. - Wniesienie opłaty konferencyjnej 
  • Do 10 września 2017 r. - Rejestracja uczestników konferencji poprzez stronę: bezpieczenstwoekonomiczne.san.edu.pl oraz ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej dla uczestników nie przygotowujących publikacji
  • Do 10 października 2017 r. - Wysłanie uczestnikom szczegółowego programu konferencji
Kontakt

Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk

ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa

E-mail

konferencja@san.edu.pl

Kontakt telefoniczny

tel. 22 656 36 16; 22 656 30 35;
mob. 606458455; 501256858