Bezpieczeństwo Ekonomiczne Obrotu Gospodarczego

KONFERENCJA NAUKOWA - Warszawa, 24-25 października 2017

Konferencja 2016

Konferencja „Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego”

W dniach 19-20 października 2016 r. odbyła się w Warszawie cykliczna (IV) Konferencja naukowa organizowana przez Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk, pt. „Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego”. Ze względu na znaczenie tematyki obrotu gospodarczego dla otoczenia biznesu oraz środowisk akademickich obrady plenarne podczas Konferencji naukowej odbywały się pod patronatem Ministerstwa Finansów. Zainteresowanie tematyką Konferencji naukowej obejmującej istotne gospodarczo i społecznie znaczenie bezpieczeństwa ekonomicznego z roku na rok spotyka się z coraz większym zainteresowaniem polityków, środowisk akademickich jak i środowiska otoczenia biznesu. W konferencji naukowej łącznie udział wzięło ok. 240 osób z 45 ośrodków naukowych oraz eksperckich, 35 przedstawicieli Izb Celnych, Urzędów Kontroli Skarbowej, Izb Skarbowych, Urzędów Skarbowych oraz Urzędów Celnych, około 30 znaczących gospodarczo organizacji komercyjnych jak również delegaci środowiska biznesu, rządu oraz parlamentu.  

Jest to jedyna w Polsce konferencja, w której porusza się najbardziej aktualne problemy szeroko definiowanego bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, państwa i sfery globalnej w ramach interdyscyplinarnego powiązania ekonomii, prawa oraz zarządzania. Z tego względu strategicznymi partnerami konferencji byli Związek Banków Polskich, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Izba Handlu, Towarowa Giełda Energii, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, OPTeam, White Hill, a także Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu.  

Podczas tegorocznego spotkania szczególny nacisk został położony na określenie znaczenia odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego z perspektywy przedsiębiorstwa i państwa. Znaczenie zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej i identyfikację czynników wpływu na stabilność oraz współczesne zagrożenia. Wreszcie kształtowanie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa wśród krajów członkowskich oraz w ujęciu globalnym. Konferencja ze względu na honorowy i merytoryczny patronat Ministerstwa Finansów zgromadziła przedstawicieli tejże instytucji i wpłynęła na kierunek naukowej dyskusji, która pozwala zobrazować różne stanowiska, zmuszając do refleksji i większej współpracy wszystkie strony obrotu gospodarczego – zwłaszcza przedsiębiorców, wymiar sprawiedliwości, organy ścigania, organy podatkowe czy ekspertów.


Galeria zdjęć:
Partnerzy konferencji

  •  

Kontakt

Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk

ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa

E-mail

konferencja@san.edu.pl

Kontakt telefoniczny

tel. 22 656 36 16; 22 656 30 35;
mob. 606458455; 501256858