Bezpieczeństwo Ekonomiczne Obrotu Gospodarczego

KONFERENCJA NAUKOWA - Warszawa, 24-25 października 2017

Konferencja 2014

Konferencja „Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego”

W dniach 22-23 października 2014 r. odbyła się w Warszawie cykliczna konferencja naukowa Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk, pt. „Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego”, w której udział łącznie wzięło ponad 140 osób z ponad 60 ośrodków naukowych oraz eksperckich, środowiska biznesu czy rządu oraz parlamentu. Jest to jedyna w Polsce konferencja, w której porusza się najbardziej aktualne problemy szeroko definiowanego bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, państwa i sfery globalnej w ramach interdyscyplinarnego powiązania ekonomii, prawa oraz zarządzania. Z tego względu strategicznymi partnerami konferencji byli Związek Banków Polskich, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Komagra.

Podczas tegorocznego spotkania szczególny nacisk został położony na określenie ram prawno-organizacyjnych bezpiecznego funkcjonowania gospodarki z ekonomicznego punktu widzenia oraz wskazanie szans i zagrożeń dla obrotu gospodarczego, poprzez wymiar systemu podatkowego. Całej konferencji towarzyszyła niezwykle żywa i merytoryczna dyskusja, która pozwala zobrazować różne stanowiska, zmuszając do refleksji i większej współpracy wszystkie strony obrotu gospodarczego – zwłaszcza przedsiębiorców, wymiar sprawiedliwości, organy ścigania, organy podatkowe czy ekspertów.

Komitet Naukowy konferencji postanowił uhonorować najlepszy artykuł naukowy konferencji (Best Paper Award). Nagroda została przyznana Pani dr Lidii Karbownik z Uniwersytetu Łódzkiego, za opracowanie pt. „Koniunktura gospodarcza a poziom bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce”.

Kolejna konferencja odbędzie się w październiku 2015 r.

Galeria zdjęć:
Partnerzy konferencji

  •  

Kontakt

Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk

ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa

E-mail

konferencja@san.edu.pl

Kontakt telefoniczny

tel. 22 656 36 16; 22 656 30 35;
mob. 606458455; 501256858