Bezpieczeństwo Ekonomiczne Obrotu Gospodarczego

KONFERENCJA NAUKOWA - Warszawa, 24-25 października 2017

Konferencja 2015

Konferencja „Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego”

W dniach 7-8 października 2015 r. odbyła się w Warszawie cykliczna konferencja naukowa Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk, pt. „Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego”, w której udział łącznie wzięło ok. 180 osób z 75 ośrodków naukowych oraz eksperckich, środowiska biznesu, rządu oraz parlamentu. Jest to jedyna w Polsce konferencja, w której porusza się najbardziej aktualne problemy szeroko definiowanego bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, państwa i sfery globalnej w ramach interdyscyplinarnego powiązania ekonomii, prawa oraz zarządzania. Z tego względu strategicznymi partnerami konferencji byli Związek Banków Polskich, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu, NASK oraz MAW Telecom.

Podczas tegorocznego spotkania szczególny nacisk został położony na określenie ram zarządzania ryzykiem w gospodarce – zarówno na poziomie konsumentów/gospodarstw domowych, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, rynków, jak i całego rządu.

Całej konferencji towarzyszyła niezwykle żywa i merytoryczna dyskusja, która pozwala zobrazować różne stanowiska, zmuszając do refleksji i większej współpracy wszystkie strony obrotu gospodarczego – zwłaszcza przedsiębiorców, wymiar sprawiedliwości, organy ścigania, organy podatkowe czy ekspertów.
Komitet Naukowy konferencji postanowił uhonorować najlepszy artykuł naukowy konferencji (Best Paper Award). Nagroda została przyznana Pani dr hab. Magdalenie Zioło, dr hab. Małgorzacie Porada-Rochoń i mgr Elżbiecie Szaruga z Uniwersytetu Szczecińskiego, za opracowanie pt. „The financial distress of public sector entities, causes and risk factors. Empirical evidence from Europe in the post-crisis period”.

Kolejna konferencja odbędzie się 19-20 października 2016 r.

Galeria zdjęć:
Partnerzy konferencji

  •  

Kontakt

Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk

ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa

E-mail

konferencja@san.edu.pl

Kontakt telefoniczny

tel. 22 656 36 16; 22 656 30 35;
mob. 606458455; 501256858