Bezpieczeństwo Ekonomiczne Obrotu Gospodarczego

KONFERENCJA NAUKOWA - Warszawa, 24-25 października 2017

Publikacje

Artykuły przygotowane na konferencję zostaną opublikowane po zakwalifikowaniu przez recenzentów w wydawnictwie Przedsiębiorczość i Zarządzanie (14 pkt) – j. polski, j.angielski

Przyjmowane będą teksty oryginalne wcześniej nigdzie niepublikowane, które prosimy przesyłać na adres: artykuly@san.edu.pl,

Szczegółowe wytyczne publikacji znajdują się w zakładce „Wytyczne dla autorów”
Kontakt

Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk

ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa

E-mail

konferencja@san.edu.pl

Kontakt telefoniczny

tel. 22 656 36 16; 22 656 30 35;
mob. 606458455; 501256858